Zaštita podataka

Zaštita Podataka

Voditelj obrade podataka
Elektro Jaklić d.o.o i Elektro Jaklić obrt za trgovinu i usluge je voditelj obrade osobnih podataka.
Zaštita podataka primjenjuje se na sve osobne podatke koje Elektro Jaklić d.o.o i Elektro Jaklić obrt za trgovinu i usluge prikuplja i obrađuje, i to izravno ili putem svojih partnera.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
Prikupljanje osobnih podataka
Elektro Jaklić d.o.o i Elektro Jaklić obrt za trgovinu i usluge prikuplja i obrađuje osobne podatke prema sljedećem:
kod izravnog upita osobe za informacije o proizvodima i uslugama
kod izravne kupnje proizvoda ili usluge
Ukoliko su drugi poslovni partneri Elektro Jaklić d.o.o i Elektro Jaklić obrtu za trgovinu i usluge proslijedili osobne podatke na dopušten način
Vrste podataka
Elektro Jaklić d.o.o i Elektro Jaklić obrt za trgovinu i usluge prikuplja sljedeće vrste podataka:
Informacije o osobi: ime, prezime, naslov, adresa, telefonski broj, adresa elektronske pošte, naziv društva, porezni broj
Informacije o proizvodima: informacije o trenutnim ili prošlim značajkama proizvoda i usluga, informacije o postavkama proizvoda, konfiguracije proizvoda, sadržaj usluga
Informacije o kupcu: ponude, ugovori, podaci o kupnji proizvoda i usluga, uključujući model, konfiguraciju, datum kupnje, datum narudžbe, datum isporuke, popis cijena,
informacije o jamstvu, zahtjeve kupca, informacije o konzultacijama, reklamacije
Korištenje osobnih podataka
Elektro Jaklić d.o.o i Elektro Jaklić obrt za trgovinu i usluge prikuplja informacije o osobi, proizvodima i kupcu u svrhu korisničke podrške i objave ponude vlastitih proizvoda i usluga.
Obrada podataka temelji se na interesu Elektro Jaklić d.o.o i Elektro Jaklić obrt za trgovinu i usluge za pružanjem informacija o vlastitoj ponudi proizvoda i usluga.
Sigurnost osobnih podataka
Prikupljeni osobni podaci čuvaju se na siguran način i trajno, odnosno do povlačenja privole od strane osobe od kojeg su osobni podaci prikupljeni.
Elektro Jaklić d.o.o i Elektro Jaklić obrt za trgovinu i usluge trajno poduzima sve nužne mjere za zaštitu osobnih podataka sukladno važećim propisima i dobrim poslovnim običajima.
Kontakti za zaštitu podataka
Upite uz upotrebu osobnih podataka možete dojaviti prema sljedećem:
elektronskom poštom na adresu info@elektro-jaklic.hr ili pismeno na adresu poduzeća:
Elektro Jaklić d.o.o
Ante Topića Mimare 5
10090 Zagreb